MISSIE EN DOEL 

Onze missie is drieledig:


1.    Sociale tewerkstelling aanbieden *
2.    Een steentje bijdragen aan het verminderen van de afvalberg door
3.    tegen zeer voordelige prijzen degelijke en originele producten aan te bieden.

Wij zamelen gebruikte goederen in en geven deze een nieuw leven. Alle ingezamelde goederen worden in ons magazijn nagezien op gebreken, waar nodig hersteld, gekuist, vervolledigd en aansluitend via eigen winkels  terug te koop aangeboden. Op die manier wordt de levenscyclus van goederen aanzienlijk verlengd. In plaats van oude spullen weg te gooien, worden ze hergebruikt. Op die manier verkleint de afvalberg.

De Kringwinkel biedt iedereen originele, goedkope, degelijke spullen aan in een klantvriendelijke en aantrekkelijke winkel. Het aanbod verandert elke dag. Alles wat je in je huis of tuin nodig hebt, kan je in de Kringwinkels op de kop tikken.

Tegelijkertijd streven we naar zoveel mogelijk sociale tewerkstelling. De kringwinkel biedt opleiding en permanente tewerkstelling aan mensen voor wie de doorstroming naar een reguliere tewerkstelling moeilijker verloopt.

Kringwinkel Maasland is een sociale werkplaats, erkend door de Vlaamse overheid. Wij geven werk aan laaggeschoolde en langdurig werklozen. Ook mensen met een handicap, leerlingen in een opleiding alternerend leren, medewerkers in een artikel 60 regime, taakgestraften en stagiairs kunnen bij ons aan de slag.

*Het project

Duurzaam loopbaanbeleid 2017-2018 

Dankzij de steun van de Europese Unie, kunnen we de komende jaren werken aan een duurzame loopbaan voor alle medewerkers 

Doelstellingen

Een strategisch HR-beleid ontwikkelen om doelgericht en duurzaam in te kunnen zetten op de activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

- Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling om beter te kunnen inzetten op activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

-  De HR-praktijken op elkaar afstemmen en in lijn brengen met de strategische doelstellingen van de organisatie

-  Een beleid uitstippelen dat proactief inzet op werkbaar werk 

Acties

-  Opstellen van competentieprofielen met duidelijke verdeling verantwoordelijkheden

-   Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke werknemer

-   Meer aandacht voor opleidingen

-  Verbeteren van het onthaalbeleid

-   De verschillende aspecten binnen het personeelsbeleid op elkaar afstemmen

-   Verbeteren van de communicatie

-   Een welzijnsbeleid ontwikkelen met aandacht voor burn-out

-   Meer de nadruk leggen op coachend leiderschap

 

Resultaten

Voortgang wordt meegedeeld na 6 maanden en na 18 maanden

 

BESTUUR

Leden Algemene Vergadering

John Gielen (raad van bestuur)

Ghislain Vermassen (voorzitter raad van bestuur)

Leonie Vranken (raad van bestuur)

Fabian Spreeuwers (raad van bestuur)

Marleen Kortleven (raad van bestuur)

Piet Debois (raad van bestuur)

Roger Lynen (raad van bestuur)

Pierre Houben

Ingrid Erlingen

Paul Schoolmeesters

Erik van Mierlo

Mieke Ramaekers

Bernadette Verslegers

Anita Meerten

DIRECTIE

Philip De Cleene, algemeen directeur

Lenn Awouters, human resources

Johan , coordinator magazijn & planning

Renata Conings, coordinator winkels en marketing en communicatiebeleid

 

 Blijf in contact met ons!