Partners en Links

Duurzaam loopbaanbeleid 2017-2018

Dankzij de steun van de Europese Unie, kunnen we de komende jaren werken aan een duurzame loopbaan voor alle medewerkers. Een strategisch HR-beleid ontwikkelen om doelgericht en duurzaam in te kunnen zetten op de activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 

ovam De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil samen met u en met De Kringwinkels streven naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen. www.ovam.be
vosec Het Vlaams Overleg Sociale Economie (VOSEC) is het overlegplatform voor ondernemingen, organisaties en deskundigen uit de sociale economie in Vlaanderen. www.vosec.be
bbl Déze BBL is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen ijveren wij voor gezonde lucht, helder water, natuur om van te genieten. www.bondbeterleefmilieu.be
sst Het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST) is de koepel van de sociale werkplaatsen en arbeidszorgcentra in Vlaanderen. www.sst.be
reusse RREUSE is de Europese koepelorganisatie voor sociale economiebedrijven die werken in hergebruik, herstelling en recyclage. www.rreuse.org

Vlaamse Overheid

Het departement werk & sociale economie van de Vlaamse Overheid steunt de sociale tewerkstellingsactiviteiten van De Kringwinkel. www.werk.be