Veel gestelde vragen

Welke spullen aanvaardt De Kringwinkel?
Alle herbruikbare goederen kunnen terecht bij De Kringwinkel, gaande van meubilair, huishoudelijke artikelen, elektrische toestellen, speelgoed, boeken, werkmaterialen, vrijetijdsartikelen, verwarmingstoestellen, fietsen, verzorgingsmaterialen, kleding, bouwmaterialen,… Ook overstocks en afgeschreven meubelen en toestellen van bedrijven en winkels worden hergebruikt. Nog bruikbaar zijn betekent dat de goederen niet zwaar beschadigd mogen zijn.  Zetels met gescheurde kussens, borden met barsten, kasten met ontbrekende deuren, enzomeer, nemen we niet mee. Een eerste controle gebeurt tijdens het maken van de ophaalafspraak. Onze medewerkers controleren tevens ter plaatse welke goederen al dan niet in aanmerking komen voor hergebruik. De herbruikbare goederen worden na de controle gratis meegenomen. Klik hier voor onze selectiecriteria.

Daarnaast nemen we alle elektro en fietsen mee, ook indien deze defect of onvolledig zijn.


Koopt De Kringwinkel Maasland vzw tweedehands goederen aan?
Neen, De Kringwinkels mogen geen tweedehands goederen aankopen. We mogen enkel goederen in ontvangst nemen die door hun eigenaar geschonken worden.
Betalen voor tweedehands goederen zou buiten onze opdracht vallen: we hebben als kringloopcentrum immers de opdracht om herbruikbare goederen in te zamelen, zodat deze niet op de afvalberg zouden belanden.

Wat gebeurt er met de opbrengsten?
De Kringwinkel Maasland vzw is een sociale werkplaats: dit is een tewerkstellingsvorm waar een kwaliteitsvolle tewerkstelling aangeboden wordt aan medewerkers die 5 jaar werkloos geweest zijn en laaggeschoold.
We zijn een VZW: een vereniging zonder winstoogmerk. Dit houdt in dat de opbrengsten uit onze kringloopactiviteiten jaarlijks opnieuw in onze werking geïnvesteerd wordt. Zo kunnen we er elk jaar voor zorgen dat onze werking verbeterd wordt.

Onze inkomsten bestaan voor ca 50 % uit subsidies: zo zorgt de Vlaamse overheid er voor dat de sector van de sociale werkplaatsen subsidies krijgt voor de lonen van de medewerkers. Verder rapporteert de kringloopsector ook aan OVAM, en zorgt OVAM voor een subsidiëring voor de kringloopcentra in Vlaanderen.
De andere 50 % inkomsten moeten we zelf elk jaar zien te realiseren met de werking van ons kringloopcentrum.

Heeft u nog andere vragen of suggesties, klik dan hier om ons deze te mailen.