Privacyverklaring GDPR 

Beste Kringwinkelfan!

We willen u op de hoogte brengen van de gewijzigde privacywetgeving. Deze heeft betrekking op:

-          Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG);

 

-          de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens  ( “Wet Verwerking Persoonsgegevens”);

 

-           het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet Verwerking Persoonsgegevens,

 

Op basis van bovenstaande aspecten, beschermt De Kringwinkel Maasland uw persoonlijke informatie.

Uw gegevens worden verwerkt enkel op basis van behartiging van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting of  uitvoering van een overeenkomst/contract en niet aan derden worden verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

   In verband met veiligheid van Uw persoonlijke gegevens kunt u altijd:

  1. Weten over welke persoonlijke informatie wij beschikken  (recht op informatie);
  2. Die gegevens inzien en bijkomende informatie ontvangen (recht van inzage);
  3. Ons die gegevens voor u laten verbeteren (recht op correctie);
  4. Vragen ons om de draagwijdte van uw verwerkte persoonsgegevens te beperken (recht op beperking);
  5. Zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (recht van verzet).

 

U kunt ons ook gemakkelijk contacteren op nummer 089 77 92 92 voor vragen of meer informatie over de privacy van uw gegevens. Gelieve het register te ondertekenen voor een goede ontvangst van bovenstaande verklaring.